Bezpečnostný analytik Filippo Cavallarin odhalil zraniteľnosť vo funkcii Gatekeeper, ktorá zabezpečuje verifikáciu aplikácií v systéme macOS. Caballarin zistil, že Gatekeeper považuje externé disky a sieťové zdieľanie za dôveryhodné zdroje, čo aplikáciám inštalovaným z týchto miest umožňuje obísť bezpečnostnú kontrolu systému. Cavallarin informoval Apple o tejto chybe ešte 22. februára, no ten chybu do dnešného dňa neodstránil.

https://youtu.be/m74cpadIPZY