Nemecko začína s testovaním elektrických diaľnic pre kamióny. Prvá takáto dráha svojho druhu sa nachádza na Autobahn medzi Frankfurtom a Darmstadtom, pričom ide o úsek dlhý 5 kilometrov. Kamión sa počas cesty spolieha na elektrinu prichádzajúcu z nadzemných káblov, podobne, ako je tomu napríklad pri električke.

https://youtu.be/Z4YE_By6iho