Google asistent dostáva nové funkcionality, ktoré uľahčia život. V praxi to znamená, že fitness aplikácia začne sledovať a zaznamenávať športovú aktivitu používateľa akonáhle ju zaregistruje, alebo dokáže objednať jedlo cez aplikáciu bez toho, aby sa to muselo robiť „ručne“. Ďalšie aktualizácie vylepšia chod smart domácnosti.