Porsche dostalo pokutu 535 miliónov EUR za zanedbanie svojich právnych emisných povinností, čo viedlo k nadmernému znečisťovaniu životného prostredia.

ZDROJ | Porsche