Loopia Group spojila dve silné značky, ACTIVE 24 a WebSupport, do jednej organizácie. Deje sa tak po čerstvo ukončenej akvizícii slovenskej hostingovej jednotky a možno to považovať za ďalší krok na ceste k líderstvu v strednej Európe. Cieľom tohto spojenia je podporiť úzku spoluprácu medzi oboma značkami na úrovni top manažmentu. Zmena sa udiala k 1. máju 2019.