Členské štáty Európskej únie schválili kontroverznú reformu týkajúcu sa autorských práv. Proti tomuto rozhodnutiu boli štáty Fínsko, Holandsko, Luxembursko, Poľsko, Švédsko a Taliansko. Zdržali sa Belgicko, Estónsko a Slovinsko. Ostatné štáty hlasovali za schválenie reformy.