Spoločnosť Virgin Orbit pridala ďalšiu lokalitu do svojho zoznamu miest, odkiaľ chce spoločnosť posielať rakety do vesmíru. Ide o ostrov Guam, ktorý patrí do teritória USA. Výhodou tohto ostrova je hlavne jeho blízkosť ku rovníku a takisto odľahlosť od najbližšej civizilácie.

ZDROJ | SPACE