Microsoft sa teraz priznal, že niektorí účty na e-mailovom kliente Outlook boli kompromitované. Príčinou bola nepozornosť člena technickej podpory, ktorý mal k dispozícií e-maily a heslá do účtov. Útočníci tak mali prístup k účtom medzi 1. januárom a 28. marcom. Tým, ktorí boli týmto útokom postihnutí Microsoft poslal e-mail.