Európsky parlament schválil kontroverznú smernicu o nových autorských pravidlách, ktorú kritizovali poskytovatelia online služieb. Ide hlavne o neslávne známe články 11 a 13 uvedenej smernice. Za bolo 384 europoslancov, 274 bolo proti a 36 sa zdržalo. O tejto téme sme písali napríklad v tomto článku.