Google Earth spolupracuje s OSN a jeho programom Environment. Ich spoločnous snahou je poskytovať bezplatné a otvorené informácie o zdrojoch pitnej vody. Nedostatok vody je vo všeobecnosti považovaný za ďalší významný problém, ktorý ovplyvní svet v nadchádzajúcich rokoch. Nová aplikácia má mapovať a monitorovať svetové zásoby pitnej vody.

ZDROJ | Google