V budúcnosti budú zrejme viesť pracovné rozhovory roboti. Spoločnosť Furhat Robotics predstavila 41 cm a 3,5 kg zariadenie s menom Tengai, ktoré je naprogramované práve na tento druh práce. Firma štyri roky vytvárala počítačové rozhrania, ktoré napodobňuje spôsob, akým hovoríme, ako aj našu mimiku tváre.

ZDROJ | BBC