Po spustení programu Windows Defender pre prehliadač Chrome a Firefox prináša Microsoft svoj antivírusový softvér na platformu Mac pod názvom Microsoft Defender. Používatelia budú mať k dispozícii preventívnu ochranu, detekciu po narušení a automatizované nástroje na vyšetrovanie. Defender bude využívať softvér AutoUpdate na včasné a pravidelné aktualizácie.