Apple vydalo novú reklamu, v ktorej poukazuje na dôležitosť súkromia v každom aspekte nášho života. Súkromie si podľa reklamy chránime v práci i v súkromnom živote a rovnaké zásady by sme mali aplikovať aj pri používaní (resp. výbere) smartfónu.

https://youtu.be/A_6uV9A12ok