Ministerstvo životného prostredia SR od dnes prijíma žiadosti na získanie dotácií na nákup elektromobilu. Oprávnenými žiadateľmi sú obce a samosprávne kraje, ktoré môžu získať podporu do výšky 10 000 eur s minimálnou mierou spolufinancovania vo výške 5 %.