Jim Jannard, generálny riaditeľ spoločnosti RED, sa snažil vysvetliť, prečo zo stránok spoločnosti zmizli všetky zmienky o moduloch pre smartfón Hydrogen One. Celý projekt Hydrogen podľa neho prechádza radikálnou premenou a všetko sa zmení. Z tejto hmlistej odpovede môžeme predpokladať, že RED pracuje na novom smartfóne, ktorý ponúkne vlastnosti modulov už priamo v základnom tele zariadenia.