Samsung oznámil spustenie masovej výroby 12 GB LPDDR4X DRAM modulov. Ide o druhú generáciu 10nm výrobného procesu, ktorým mal Samsung dosiahnuť nžšiu spotrebu energie a produkciu tepla aj napriek tomu, že modul ponúka prenosovú rýchlosť 34,1 GB/s.

ZDROJ | Samsung