Sensoneo, ktoré sa na svetových trhoch presadzuje inovatívnymi riešeniami pre manažment a odvoz odpadu, získalo od slovenských a českých investorov 1,2 milióna eur. Sensoneo vyvinulo vlastné technologické riešenie pre problém, ktorý riešia mestá a firmy po celom svete. Ide už o druhú investíciu pre túto úspešnú slovenskú firmu. Získané prostriedky sa použijú na ďalšie posilnenie expanzie na zahraničné trhy, hlavne v Európe, v Severnej Amerike a na Blízkom východe.

ZDROJ | Sensoneo