NASA vydala poslednú panoramatickú fotografiu, ktorú vytvoril dnes už odpísaný marťanský rover Oportunity. Sférickú panorámu tvorí 354 fotografií vytvorených medzi 13. májom a 10. júnom. Misia Opportunity bola po takmer 15 rokoch ukončená po piesočnej búrke, ktorá zabránila solárnym panelom nabíjať batérie roveru.