Už o dva týždne, presne 1. apríla 2019, vstúpi do platnosti zákonná povinnosť pre podnikateľov mať elektronickú pokladňu napojenú na systém finančnej správy. Tento dátum sa týka všetkých nových podnikateľov. Ostatní, existujúci, tak musia urobiť najneskôr do 30. júna 2019. Preto v O2 pripravili komplexné riešenie, ktoré vám môže pomôcť. (PR)

https://www.youtube.com/watch?v=nR7LaUhEsV4