V roku 2005 priniesli Google Mapy satelitné snímky. Až teraz sa ale dozvedáme pôvod tohto názvu. Pri brainstormingu totiž padlo viacero návrhov toho, ako by mala byť nová funkcia pomenovaná. Medzi ne patrili mená ako Bird Mode, Superman či Airplane View. Nakoniec sa ale osvedčil jednoduchý názov Satellite.