O znečistení ovzušia sa síce hovorí, no bez jednoduchých znázornení je pre mnohých ťažké pochopiť, o aký vážny problém ide. Analytický startup Descartes Labs preto priniesol grafickú reprezentáciu toho, kde sa najviac sústreďuje oxid dusičitý, ktorého najväčším tvorcom je práve človek.

ZDROJ | Descartes Labs