Ďalšia platforma, na ktorej sa používatelia dozvedajú falošné informácie je YouTube. Tvrdí to najnovšia štúdia, pri ktorej sa výskumníci opýtali 30 respondentov, odkiaľ pramení ich viera v to, že Zem je plochá. Až 29 z nich odpovedalo, že ešte dva roky dozadu neverili tomu, že naša planéta je skutočne plochá. Ich pohľad na vec sa ale zmenil po zhliadnutí videa na YouTube.