Google pripravuje unikátnu kombináciu navigácie a rozšírenej reality. Vychutnajú si ju najmä chodci, ktorým sa ukážu pri aktivovanej funkcii obrovské šípky vznášajúce sa na ulicami.