Netflix sprístupnil funkciu Smart Downloads už aj vo svojej aplikácii pre iOS. Smart Downloads slúži na automatické vymazávanie zhliadnutých častí a následné sťahovanie nasledujúcich častí seriálu pri pripojení na Wi-Fi.

https://youtu.be/ke_AsB7uIDk