Spotify upravilo svoje podmienky používania služby. Pribudlo špeciálne upozornenie pre používateľov softvéru blokujúceho reklamy. Používanie doplnkov a programov, ktoré priamo blokujú reklamy pri používaní bezplatného účtu v službe Spotify, môže vyústiť v trvalé zablokovanie používateľského účtu. Týka sa to zhruba 2 % používateľov, ktorých už spoločnosť varovala mailom.