Chronická choroba obličiek je každá deviata hlavná príčina smrti v USA. Spoločnosť healthy.io sa venuje využívaniu smartfónov ako testovacích nástrojov. Digitálna testovacia súprava Dip.io umožňuje pacientom zhromažďovať a analyzovať vzorky moču iba pomocou aplikácie pre smartfóny, testovacieho prúžku a farebne kódovanej snímky.

ZDROJ | Healthy.io