Apple si dalo patentovať nový dizajn klávesnice pod názvom „Počítač s klávesnicou“. Opisuje v ňom klávesnicu, ktorá nahrádza pohyblivé časti sklenenou tabuľou, ktorá obsahuje vyvýšené časti slúžiace na označenie hmatovej polohy jednotlivých klávesov. Zbaví sa takto Apple problémov, ktoré majú jeho klávesnice?

ZDROJ | Apple