Na internete sa objavila nová webstránka, ktorá umožňuje všetkým nahliadnuť, do akej miery Apple spolupracuje s čínskou vládou v cenzorovaní obsahu. Do tohto úsilia patrí cenzúra webových portálov, informácií o ľudských právach či odstránenie určitých aplikácií z tamojšieho AppStore.