Google uvoľňuje svoju databázu syntetickej reči, aby tak pomohla pri odhaľovaní hlasových falzifikátoroch a tak pomôcť pri ochrane bezpečnostných systémov, ktoré pracujú na princípe autentifikácie hlasu.