Ako pristupujú k smernici GDPR internetoví giganti, ktorá dáva (okrem iného) občanom v EÚ mať pod kontrolou svoje osobné údaje, zisťoval portál The Verge. Zákon vyžaduje, aby sa osobné údaje poskytovali jednotlivcovi v stručnej, prehľadnej, ľahko prístupnej a zrozumiteľnej forme. Prekvapujúcu túto požiadavku najlepšie splnil Facebook, po ňom nasleduje Amazon, Apple a nakoniec Google.