Nemecko oznámilo svoj odvážny plán upustiť od výroby elektrickej energie spaľovaním uhlia. Krajina, ktorá je zároveň najväčším konzumentom uhlia chce zatvoriť všetkých svojich 84 elektrární v priebehu najbližších 19 rokov. Nahradiť ich má obnoviteľná energia.