Pred pár mesiacmi prišla Európska únia s návrhom zaviesť článok 11 a 13, ktoré okrem iného zakázali používať materiály tvorcov bez ich súhlasu. Nateraz sa ale rokovania pozastavili, nakoľko sa rada nevedela zhodnúť na jednotných pravidlách.