Čína obvinila Apple, Amazon, Nike, Siemens a ďalšie svetové spoločnosti z toho, že často nesprávne uvádzajú Taiwan a Hongkong ako samostatné oblasti alebo krajiny a nie ako oblasti patriace pod Čínsku ľudovú republiku. Tejto chyby sa dopustilo 66 % z 500 najväčších spoločností na svete.