AeroMobil požiadal Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA) o typový certifikát. Ide o ďalší významný krok v procese schvaľovania letovej spôsobilosti pre jeho nové vozidlo rady AeroMobil 4.0. Cieľom spoločnosti je certifikovať prvé vozidlo ako lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 1 200 kg. V súčasnosti tvorí tím AeroMobilu viac ako 40 inžinierov a konštruktérov z viac ako 9 krajín sveta, ktorí majú spolu viac ako 400 rokov skúseností z leteckého alebo automobilového priemyslu.

ZDROJ | AeroMobil