Koncern Hyundai vyvinul nový Elevate Ultimate Mobility Vehicle (UMV) z divízie CRADLE. Má poskytnúť čo najrýchlejšiu pomoc pre obete prírodných katastrôf a zachrániť tak čo najviac životov. Na základe modulárnej platformy môže byť Elevate využitý v rôznych situáciách, od zemetrasení a hurikánov až po lavíny a cunami, a to jednoduchou výmenou kabíny vozidla. Každá noha je vybavená piatimi stupňami voľnosti, zatiaľ čo každé koleso je vybavené vlastným motorom, ktorý umožňuje UMV napredovať, dokonca aj vtedy, keď jedno alebo dve kolesá ostanú vo vzduchu. 

ZDROJ | Hyundai