Do ekosystému aplikácií kompatibilných s hlasovým ovládaním pribudla aplikácia Lifesum, ktorá slúži na zapisovanie prijatých a spálených kalórií. Používatelia tak môžu do aplikácie zadávať jedlo, pitie a aktivity hlasovými povelmi. Google Assistant im okrem toho môže dávať rôzne výzvy a informovať ich o aktuálnom postupe v plnení váhových a kalorických cieľov.

ZDROJ | Lifesum