Spoločnosť Huawei potrestala dvoch zamestnancov, ktorí majú na svedomí publikovanie novoročného príspevku na sociálnej sieti Twitter cez iPhone. Trest zahŕňa pokutu v približnej výške 640 eur, zníženie pracovnej pozície o jednu úroveň a zablokovanie potenciálneho povýšenia na najbližších 12 mesiacov.