Funkcia Správy, ktorá používateľom aplikácie Google Maps umožní kontaktovať firmy priamo cez aplikáciu, je už dostupná aj na našom území. Aby bolo možné firmu týmto spôsobom kontaktovať, jej podnik v mapách musí byť prepojený s firemným účtom Google.