Forbes údajne spustil interné testovanie umelej inteligencie, ktorá redaktorom odporúča témy na spracovanie na základe ich predchádzajúcich článkov a dokonca im k ponúknutým témam pripraví aj vhodné obrázky a hrubú textovú prípravu.