O2 Športová akadémia Mateja Tótha na ďalších 40 školách! V O2, spolu s Matejom Tóthom, sa rozhodli rozvíjať v deťoch lásku k pohybu. Preto už druhý rok pokračujú v spoločnom projekte O2 Športová Akadémia Mateja Tótha. (PR)

https://www.youtube.com/watch?v=KXFYwlGWmaQ