Spoločnosť Hyperloop Transportation Technologies začala spolupracovať s prevádzkovateľom Port of Hamburg. Firmy vytvorili spoločný podnik Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, ktorý má vyvinúť systém na prepravu nákladu z lodí pomocou technológie na prepravu kontajnerov.