Program AICAN navrhla spoločnosť Rutgers’ Art & AI Lab. Umelá inteligencia v tomto programe vytvára umelecké diela. Cit pre umenie získala na základe analýzy 500 rokov histórie umenia a vďaka týmto znalostiam dokáže vytvoriť vlastné diela. Jeden takýto výtvor sa nedávno predal v aukcii za 16 tisíc dolárov.

ZDROJ | Ahmed Elgammal