Spoločnosť Apple vydala včera večer nášho času aktualizáciu iOS 12.1.1 Operačný systém prináša niekoľko opráv a nových funkcií, napríklad podporu dvoch SIM pre viac operátorov, alebo prepínanie medzi predným a zadným fotoaparátom počas hovoru cez FaceTime, či zhotovovanie Live Photo pri obojstranných hovorov cez FaceTime.