Spoločnosť SpaceX dostala od vládnej agentúry FCC povolenie vyslať do vesmíru 7 518 satelitov do Nízkej obežnej dráhy Zeme. Tie sa spolu s ďalšími 4 425 satelitmi, ktoré dostali odobrenie už dávnejšie, budú podielať na vytvorení siete Starlink. Jej cieľom bude poskytnúť internet v každom kúte sveta, pričom spoločnosť podľa zdrojov bude do tohto projektu investovať viac ako 10 miliárd USD.

https://youtu.be/QEIUdMiColU