Nový výskum publikovaný v ACS Applied Energy Materials ukázal, že už je možné vytlačiť lítiovo-iónové batérie do akéhokoľvek tvaru, ktorý konštruktér potrebuje. Je to obzvlášť vítané v miniatúrnych zariadeniach (napr. IoT). Výskum samozrejme ukazuje iba cestu a nie výrobný postup. Takto vytlačená batéria dokázala napájať náramok (na obrázku dole) len cca 60 sekúnd. Vedci konštatujú, že kapacita tlačenej batérie je zatiaľ značne nižšia ako z komerčnej výroby.

ZDROJ | ACS Applied Energy Materials