Výskumníci z ESET-u  identifikovali a analyzovali dôkazy spájajúce neslávne známu kybernetickú skupinu TeleBots so škodlivým kódom Industroyer. Jeho cieľom bolo narušiť chod kritickej infraštruktúry a v roku 2016 zapríčinil mohutný výpadok elektrickej energie v Kyjeve. ESET analyzoval škodlivý kód, ktorý je zrejme prvým dôkazom o prepojení Industroyera so skupinou TeleBots.