Sonda Voyager 2 sa zrejme nachádza na okraji medzihviezdneho priestoru. Od augusta zaznamenáva 5-percentý nárast kozmického žiarenia, čo naznačuje že čoskoro prekročí heliopazu. Jeho súrodenec Voyager 1 podobné žiarenie zaznamenal v máji 2012. Je to dôležitý medzník, pretože to bude len druhý objekt zostrojený človekom, ktorý vstúpi do medzihviezdneho priestoru.

ZDROJ | NASA / Reuters