about music. To je projekt Ateliéru Industrial dizajn VŠVU Bratislava a Ateliéru Průmyslový design Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, ktorý predstavuje produkty študentov, ktorých spája jedna nosná téma – téma hudby. Projekt overuje schopnosti študentov experimentovať a invenčne zapájať súčasné poznatky vedy, materiálový a technologický progres. Výber druhu nástroja či reflexia celkovej témy je voľne ponechaná na študenta a sleduje tak jeho individuálne nazeranie na rozmanitý svet hudby. #ochutnajzvuk
13. – 14. október 2018, Crowne Plaza Bratislava a Austria Trend Hotel Bratislava

ZDROJ | about music/Ernest MArco
ZDROJ | about music/Sasha Bakushina