Konzorcium Unicode, ktoré zastrešuje štandard Emoji, zvažuje nové Emoji pre budúci rok. Pribudnúť by mohlo až 55 Emoji reprezentujúcich rôzne kombinácie párov. Okrem toho by mali pribudnúť Emoji znázorňujúce rôzne zdravotné postihnutia, ktoré do schvaľovacieho procesu navrhol Apple.

ZDROJ | Unicode