YouTube zverejnil zoznam zariadení, ktoré spĺňajú podmienky „Signature Device„, teda isté technické parametre, ktoré zabezpečujú najlepšiu možnú kvalitu sledovania videí skrz túto službu. Súčasne do tejto skupiny patria najnovšie vlajkové lode od Sony, Xiaomi, Nokia, Google, LG, OnePlus a okrem iných modelov samozrejme aj najnovší Samsung Galaxy Note9.